top of page

Obsługa celna

 

Dokumenty, formularze, procedury – zostaw to nam. Oferujemy profesjonalną, kompleksową obsługę celną importu i eksportu towarów.

Wykaz dokumentów niezbędnych do dokonania odprawy celnej:

 • Upoważnienie dla Agencji Celnej z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 • Kopia dokumentu rejestrowego

 • Dokumenty wymagane w procedurze celnej wg uzgodnień z agencją celną dokonującą zgłoszenia celnego, np. Faktura

 

Przyjazny, skory do pomocy zespół specjalistów wyjaśni wszelkie zawiłości dotyczące prawa celnego.

Reprezentujemy klientów przed Urzędem Celnym, przejmując na siebie maksimum wszelkich formalności.

Ubezpieczenie mienia w transporcie

 

VST Logistics w ramach świadczonych usług przez VST Logistics, przy współpracy z ubezpieczycielami, operator oferuje swoim klientom możliwość zaaranżowania dodatkowego ubezpieczenia CARGO przesyłki na czas transportu, na wyraźne życzenie i na koszt zleceniodawcy usłgi.

 

Przedmiotem ubezpieczenia są ładunki przewożone na lądzie, drogą morską i lotniczą.

Zakres ubezpieczenia Cargo zależy od jakiego transportu dotyczy – krajowego czy międzynarodowego. Mienie jest chroniono od wybranych zdarzeń, m.in.:

 • zdarzenia losowe (np. klęski żywiołowe),

 • wypadek środka transportu,

 • rozbój,

 • kradzież z włamaniem oraz kradzież z włamaniem i zaborem mienia,

 • uszkodzenia podczas ładunku i załadunku powstałe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń (z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w OWU).

Co to jest ubezpieczenie CARGO ?

Ubezpieczenie cargo, to rozwiązanie będące najważniejszym i najpełniejszym zabezpieczeniem wartości przewożonego ładunku. 

 

Korzyści dla klientów, wynikające z zastosowania ubezpieczenia:

 •  pewność otrzymania odszkodowania w dużo szybszym terminie - wypłata odszkodowania nie jest uzależniona od ustalenia winnego powstania szkody, wystarczy samo wykazanie, faktu powstania szkody

 •  otrzymanie odszkodowania do wysokości zadeklarowanej wcześniej sumy ubezpieczenia a co za tym idzie brak ryzyka związanego z ograniczeniem wagowym wysokości odszkodowania (sdr)

 • w zależności od wskazana ryzyk istnieje możliwość pokrycia strat również dla zdarzeń, które zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą przewoźnika

 

Ubezpieczenie cargo gwarantuje pełną i najbardziej adekwatną ochronę ubezpieczeniową przewożonych ładunków.


UWAGA: szkody w przesyłkach z ubezpieczeniem CARGO podlegają standardowej procedurze reklamacyjnej zgodnie z Warunkami Świadczenia Usług VST Logistics.

 

Osoby rozpatrujace reklamacje oraz ubezpieczyciel oceni:

 

 • czy szkoda powstała w transporcie (odpowiednie informacje na dokumentach)

 • rozmiar szkody i możliwości jej minimalizacji

Potrzebujesz wiecej informacji? Zadaj nam pyatnie: info@vstlogistics.com

Nasza oferta

 

Oferujemy naszą wiedzę i doświadczenie.

Jesteśmy zaangażowani w sprawy naszych partnerów biznesowych.

Nasze podejscie do zleceniodawców jest uczciwe i partnerskie.

 

Posiadamy zespół fachowców, współpracujący z renomowanymi partnerami krajowymi i zagranicznymi

 

 

Jestesmy spedytorem

 

Kompleksowa obsługa spedycyjna powierzona naszej firmie pozwoli Państwu ograniczyć swoje zaangażowanie do udzielenia nam zlecenia. Zajmujemy się organizacją wszystkich czynności: transportem i odprawą celną.

 

Proponowane naczepy:

naczepy standardowe 13,6, naczepy typu Mega i naczepy chłodnicze oraz zestawy przestrzenne

Nasze wartosci

 

Proponując określone rozwiązania kierujemy się dobrem klienta. Nasz rozwój jest ściśle uzależniony od rozwoju naszych klientów.

 

Naszym celem jest takie kształtowanie polityki cenowej i oferowanie takich usług, aby nasi klienci pracowali z nami dzisiaj, za miesiąc i za rok.

 

 

bottom of page